Welcome to the new paradigm!!

Onze visie

De Vliegende Olifant staat symbool voor een paradigma shift. Ze stimuleert de verandering van het denken en handelen vanuit het huidige paradigma met haar beperkingen en overtuigingen, naar ‘alles is mogelijk’, van ‘afgescheidenheid’ naar ‘alles is Eén!

 

De Vliegende Olifant is een centrum waarin bewustwording, groei en leven vanuit het nieuwe paradigma centraal staat. We bieden ondersteuning om vanuit een nieuw perspectief te kijken naar de mens, zijn welbevinden en de samenleving. En  omarmen de wereld waarin het hart & het eenheidsbewustzijn de drijvende krachten zijn. Het is onze missie om in dit proces knowhow en inspiratie te bieden en een verbindende factor te zijn.

Heb je je ooit verbeeld hoe je ideale wereld eruit zou zien? Heb je je ooit afgevraagd wat je tegenhoudt om datgene te doen waar je het meest blij van wordt? Zijn er (on)bewuste kernovertuigingen die we op persoonlijk, maar ook op collectief niveau leven? We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin het besef meer en meer groeit dat voor werkelijke verandering, wij naar onszelf moeten kijken. Dat we door onszelf vrij te maken, we de wereld vrij maken. Het is een tijd van grote verandering – een groot avontuur waarover de indigious people al lang geleden gesproken hebben. Alles is Eén.

Het enige dat het universum van ons vraagt is om ons authentieke zelf te zijn

Het bedrijf biedt een platform voor mensen om nieuwe horizonten te verkennen, om te inspireren, te helen, te verbinden en om uit de comfortzone te gaan. Welzijn, kunst en wetenschap worden met elkaar verbonden.  Het biedt lezingen, workshops, trainingen, symposia en inspiratiebijeenkomsten aan en is het hoofdkwartier voor out of the box – of beter gezegd ‘out one box’- denkers. Belangrijk voor ons werk is het werken met jong volwassenen/studenten.

Naast dit alles biedt De Vliegende Olifant onderdak aan verschillende kleine zelfstandige bedrijven werkzaam op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustwording en gezondheid. Een overzicht daarvan is te vinden op de pagina ‘team & collega’s’.

Het centrum – opgericht in 2016 – wordt geleid door Jeannette Uittenbogaard en Harry Geurkink. De algemene organisatie in handen is van Jeannette Uittenbogaard. Er is een bijzondere samenwerking met, en grote dank voor, mede oprichtster Taira Seifaddini. 

 

shutterstock_127293977